Shorinji Kempo 少林寺拳法


Doshin So 宗道臣 (1911-1980)

En av forrige århundres største kampkunstsmestere er utvilsomt Doshin So (1911–1980), grunnleggeren av Shorinji Kempo. Han gjorde zen-buddhist munkenes kampteknikk tilgjengelig for alminnelige menneske.

Sentralt i Shorinji Kempo er forening av styrke og kjærlighet, vi må være ansvarlige for våre handlinger, ønsker vi å forandre på noe må vi begynne med oss selv, ingen andre kan lastes for vår egen uvitenhet eller utilfredshet. Shorinji Kempo er mer enn en kampkunst, det er en vei som forener kropp og sinn, for den som søker utfordring, tilfredshet og fred. Doshin So returnerte til Japan i 1945 etter 17 år i Kina. Japan lå i ruiner etter andre verdenskrig. Han innså at mennesket er skaper av sine egne omstendigheter og at våre handlinger er refleksjoner av våre indre kvaliteter. Doshin So startet en bevegelse som sterkt engasjerte seg i gjenoppreising av nasjonen, bla gjennom sin motiverende undervisning av unge menn og kvinner i Shorinji Kempo. Japan Shorinji Kempo Organisasjon ble grunnlagt i 1953. I 1974 ble World Shorinji Kempo Organization etablert, og har i dag ca 1,5 millioner utøvere i 29 land.


Murakami Sensei og Såzen - Japan 96

I Norge er det foreløpig bare Såzen Larsen Kusano fra Kristiansand som er kvalifisert og godkjent av World Shorinji Kempo Organization. Såzen har 3. Dan i Shorinji Kempo og har i mange år trent under Murakami Sensei 7. dan, dev Haneda Dojo i Kawasaki.

En 1500 år gammel tradisjon

Shorin - Ji eller Shaolin - tempelets kampkunst har vært opprettholdt og videreført gjennom flere hundre år i India. Den Indiske munken og zen-mesteren Bodhidharma introduserte Zen til Kina i år 520. Shaolin templet historie startet med denne 28. patriarken Bodhidharma, også kjent som Daruma. I 1928 reiste Doshin So til Kina for å studerte Kempo som betyr "håndens lov". I 1936 ved en seremoni i det berømte Shaolin tempelet i Kina ble Doshin So anerkjent og erklært Offisiell arvtaker av den berømte kinesiske Nord Shaolin Skolen. I dag er det japanske Shorin-ji eller Shaolin klostrets teknikk kjent verden over som Shorinji Kempo, og praktiseres og undervises av kvinner og menn uavhengig av religiøs eller kulturell bakgrunn.

Symbolikk

I senter av Shorinji Kempos symbol, lotusblomsten, finnes et hakekors. Hakekorset er indiske symboler for Yin og Yang, og benyttes av en rekke religioner, bla. buddhisme, hinduisme og kristendom. Hakekorset som vist i vårt symbol betyr kjærlighet, motsatt vei betyr det styrke. I dag er det fortsatt mange som kjenner hakekorset bare fra nazistenes misbruk av dette mange tusen år gamle religiøse symbolet. Vi vil ikke la dette misbruket seire over flere tusen års kulturtradisjon, og føler det er vår plikt å innformere om symbolets egentlige betydning. Vi kjenner den blodige historien om korsfarerne tidlig på tusentallet. Med korset på faner og rustninger varte krigstoktet mot såkalte hedninger i omkring fem hundre år. Vi kan derfor, historien til tross, vanskelig tenke oss å forlange av den kristne kultur å avstå fra å benytte korset som symbol!

VIKTIG! Med bruk følger ansvar! Vi bruker ikke hakekorset på steder eller i situasjoner hvor det ikke hører hjemme. Tagging eller som dekor på skolemateriell etc vitner om uforstand. Det kan være sårende, provoserende, og i verste fall konfliktskapende. Ved uvettig bruk kan selv et kjærlighetens symbol skape splittelse og strid. Som Shorinji Kempo utøvere kan vi ikke forlange respekt, vi må fortjene det ved at vi selv opptrer respektabelt.

SHORINJI KEMPO

Mer enn en kampkunst: Et redskap for perfeksjon av ferdighet, filosofisk assimilering, og kontinuerlig selvfordypelse.

Kjærlighet uten styrke er kun dekorasjon, Styrke uten kjærlighet er vold.

Som alminnelige mennesker kunne også munkene utsettes for vold og overgrep, og var således nødt til å sette seg til motverge. Munker avlegger løfte om ikke å ta liv, men bevare liv. De er ikke pasifister som akseptere at mennesker ble utsatt for vold eller urettferdighet. Dessuten var nok munkenes hverdag den gang, som i dag, preget av en smule ensformighet og de har dermed behov for en daglig dose gymnastikk.

Treningen bestod av Kem-po som styrker armer og bein. Yoga eller tøyningsøvelser holder kroppen smidig samtidig som de stimulerte indre organer.

Shiatsu eller trykkpunkt massasje benyttes for velvære, men også ved å manipulere sentrale nervesentre kan disse brukes i kampteknikken.

Teknikkene ble delt inn i to hovedgrupper Go-ho og Ju-ho, og utviklet basert på prinsippet om at man "med et minimum av fysisk kraft oppnå maksimal effekt", og at ingen teknikk fungerer optimalt uten begge elementer. Gjennom studier av kroppens naturlige bevegelser forstod de at riktig bruk av både kropp og sinn var viktigere enn sterke og velformede muskler.

Kata - form, er trening av bestemte sammensatte bevegelser.

Tanen - aleneform for økt selvbevissthet gjennom bevegelse av egen kropp.

Sotai - gjennom trening med partner kan vi trygt innstudere korrekt avstand og timing, samtidig som vi lærer kroppens svake og sterke sider å kjenne.

Gjennom Shorinji Kempo trening, hedrer vi vår grunnlegger, respekterer vi våre lærere, anerkjenner de som er foran oss, og inspirerer de som kommer etter oss. Som vi hjelper andre får vi selv hjelp.

Ved å sette tilside vår egenrådighet utvikles evnen til arbeide med andre.

Kontakt Kakudokan Norge: kusano@kakudokan.no • Webmaster: webmaster@kakudokan.no