Kakudokan Oslo Sunyata

Kakudokan Oslo Sunyata ble startet høsten 2006 og som et tilbud til utøvere fra Sunyata Aikido Dojo. Andre er også velkommen til å trene.

NB! Inntil videre er det ikke trening, i påvente av at Sunyata Aikido Dojo finner nye lokaler.

Treningsinformasjon

Treningstid: Tirsdag kl. 20-21

Sted: Foreløpig usikkert

Antrekk: Karate-/judo-drakt, ensfarget treningsdrakt el.l. Hvit drakt brukes senest etter første gradering.

Aldersgrense: 16 år

Utstyr: Deltagerne oppfordres til å kjøpe egen bokken (tresverd). Kan kjøpes gjennom instruktør fra kr. 250,-. Vi skaffer også drakter av forskjellige typer.

Priser:

Hovedinstruktør: Kristoffer Sandven, 2. dan Katori Shinto Ryu Kobudo / 1. dan Aikido.

Kontakt Kakudokan Norge: kusano@kakudokan.no • Webmaster: webmaster@kakudokan.no