Organisasjonen

Kakudokan Norge instruktører

Her kommer informasjon om og relevant for organisasjonen Kakudokan Norge.

Oversikt over Kakudokan Yudansha (dangraderte)

Kakudokan Yudansha

Kontakt Kakudokan Norge: kusano@kakudokan.no • Webmaster: webmaster@kakudokan.no