Om Kakudokan

Eri Kusano SenseiKakudokan arbeider for å spre kunnskap om og interesse for budo - eller klassisk, japansk kampkunst.

Sentralt i virksomheten står Tenshinshoden Katori Shinto Ryu, Japans eldste bevarte stridskunst, etablert i 1447.

Hovedinstruktører for Kakudokan er Eri Kusano, som har trent direkte under en av stilartens stormestre, Yoshio Sugino, i Sugino Dojo (Kawasaki, Japan) i en årrekke, og hennes mann Såzen Larsen Kusano, høyt gradert budo-utøver innen en lang rekke stilarter.

Eri Kusano mottar Mokuroku fra Sugino Sensei

Virksomheten til Kakudokan sentralt er i sin spede begynnelse, men vi har god og stabil aktivitet i våre tilsluttede klubber.

Honbu dojo (hovedkvarteret) ligger i Kristiansand og har sin aktivitet i Gankutsu Dojo .

Vi håper du gjennom disse websidene vil fatte interesse for vår virksomhet, og at du tar kontakt med en av våre klubber.

Kontakt Kakudokan Norge: kusano@kakudokan.no • Webmaster: webmaster@kakudokan.no