Kyudo 弓道

– Buens vei

Kyudo - tradisjonell japansk bueskyting har en lang historie, og regnes for den "reneste" av de mange såkalt krigerske metoder.

Pil og bue er et av de eldste våpen vi kjenner og ble benyttet ikke bare til jakt og krig, men likeså til lek, dyst, ulike ritualer og religiøse seremonier.

I dag er både klassiske skoler og den noe mer moderne metoden samlet under organisasjonen Zen Nippon Kyudo Renmei.

Det sies om Kyudo at det er som selve livet, mangfoldig og paradoksalt. En eneste teknikk repeteres igjen og igjen, så enkelt skjønt, så uendelig sammensatt og så komplisert. Hver pil skal ikke bare løsnes med indre ro og ynde, men likeså formidle en styrke hvor bevissthet, pil og bue forenes i et og samme øyeblikk.

I en japansk Kyudojo studeres mer enn bueskyting. Der er strenge regler for etikette og høflighet. Der utvises stor respekt for tradisjonen, utstyret, lærerne og hverandre.

Zen er ofte brukt i sammenheng med Kyudo, som et redskap for økt åndsnærværelse, konsentrasjon og indre ro.

Såzen bestod eksamen til 3.dan og Eri til 2.dan ved Meiji jingu, februar 1994  Japan.


VÂr lÊrer, Stormester Uchiyama var i mange Âr, til han gikk bort, Kyudo-forbundets distriktssjef i Tokyo.

Kontakt Kakudokan Norge: kusano@kakudokan.no • Webmaster: webmaster@kakudokan.no