Klubber tilsluttet Kakudokan

Klubbnavn
Hovedinstruktør(er)/leder
Dojo-adresse
Telefon
Email

Kakudokan Honbu Dojo, Kristiansand

  Eri Larsen Kusano, 7. dan
Såzen Larsen Kusano, 6. dan

 

90 85 88 38 (Såzen)

Kakudokan Oslo

  Tron Furu, 4. dan
Sigurd Øxnevad, 3. dan

Klubbens websider

92 88 86 58 (Kari)

95 93 10 22 (Mogens)

Kakudokan Horten

Renshin Juku

  Kristoffer Sandven, 2. dan

Klubbens websider

413 12 300 (Kristoffer)

Kakudokan Stavanger

  David Barka, 2. dan Klubbens websider 40 04 13 17 (David)

Kakudokan Hemsedal

  Jeremy Wilson, 1. dan

Klubbens websider

Jeremy Wilson
Privat: 32 06 06 20
Mobil: 906 56 407

Kontakt Kakudokan Norge: kusano@kakudokan.no • Webmaster: webmaster@kakudokan.no