4-kyu

4. kyu (Yon-kyu)

1) Dojoetikette

Utøver forventes å utføre følgende:

 

2) Kiai (utrop)

Utrop med kraftig stemme.

 

3) Tachi-jutsu (sverdteknikk)

Omote no Tachi: Grunnleggende

Utøver forventes å utføre følgende:

a. Shisei (holdning)

b. Håndtering

c. Kamae (stillinger)

d. Grunnleggende kutt

e. Reishiki (hilsen)

 

Omote no Tachi: Kata (trening med partner)

Kontakt Kakudokan Norge: kusano@kakudokan.no • Webmaster: webmaster@kakudokan.no