3-kyu

3. kyu (San-kyu)

1) Dojoetikette

Utøver forventes å utføre følgende:

 

2) Kiai (utrop)

Utrop med kraftig stemme.

 

3) Tachi-jutsu (sverdteknikk)

Omote no Tachi: Grunnleggende

Utøver forventes å utføre følgende:

a. Shisei (holdning)

b. Håndtering

c. Kamae (stillinger)

d. Grunnleggende kutt

e. Reishiki (hilsen)

 

Omote no Tachi: Kata (trening med partner)

 

4) Bo-jutsu (stavteknikk)

Omote no Bo: Grunnleggende

Utøver forventes å utføre følgende:

a. Shisei (holdning)

b. Håndtering

c. Kamae (stillinger)

d. Grunnleggende støt/stikk

e. Reishiki (hilsen)

 

5) Iai Jutsu (sverd trekk teknikk)

Grunnleggende

Utøver forventes å utføre følgende:

a. Reishiki (hilsning)

b. Shisei (holdning)

c. Håndtering av sverd

Tachiiai (sverd trekk teknikk stående)

Kontakt Kakudokan Norge: kusano@kakudokan.no • Webmaster: webmaster@kakudokan.no