1-kyu

1. kyu (Ik-kyu)

1) Dojoetikette

Utøver forventes å utføre følgende:

 

2) Kiai

Utrop med kraftig stemme.

 

3) Tachi-jutsu

Omote no Tachi: Grunnleggende

Utøver forventes å utføre følgende:

a. Shisei

b. Håndtering

c. Kamae

d. Grunnleggende kutt

e. Reishiki

 

Omote no Tachi: Kata

Kirikomi:

Uke:

 

4) Bo-jutsu

Omote no Bo: Grunnleggende

Utøver forventes å utføre følgende:

a. Shisei

  • Shizentai/Migi-hanmi/Hidari-hanmi

b. Håndtering

c. Kamae

d. Grunnleggende støt/stikk

e. Reishiki (hilsen)

 

Omote no Bo: Kata

Uchikomi:

Uke: Grunnleggende

 

5) Naginata-jutsu

Omote no Naginata: Grunnleggende

Utøver forventes å utføre følgende:

a. Shisei

b. Håndtering

c. Kamae

d. Grunnleggende kutt

e. Reishiki

 

6) Iai Jutsu

Grunnleggende

Utøver forventes å utføre følgende:

a. Reishiki      

b. Shisei

c. Håndtering av sverd

Tachiiai

Navnene på alle Kata må kunnes på japansk.

Iai

Kontakt Kakudokan Norge: kusano@kakudokan.no • Webmaster: webmaster@kakudokan.no