Om oss Katori Shinto Ryu Sugino Dojo Klubber Instruktører Fagstoff Org. Bilder Leirer Kalender Linker Kontakt Hjem

Kakudokan Norge 覚道館

- Tradisjonell japansk stridskunst 日本 古武道

Kakudokan Norge - tradisjonell japansk stridskunst Bakgrunn topp Bakgrunn
Yoroi - japansk rustning

English

日本語 Japanese
(coming)

 

Untitled Page

ALMENT OM TRENING

Å studere er like viktig som å trene selv. Derfor vil alltid noen se på, andre være ute på matten og trene. Etter en stund bytter man på. De viderekomne elevene tar seg av de nyere.

Det er treningsleders ansvar at treningen er passende og sikker for alle. Derfor skal treningsleders anvisninger alltid etterkommes. Avpass alltid hastighet og styrke i teknikkene til partnerens kondisjon og ferdighetsnivå.

REIHO – DOJO-ETIKETTE

Stående bukk når du kommer inn (og forlater) dojo.

Sittende bukk når du går på (og går av) matten.

 

Rei ho:

Shomen ni rei - Bukk mot dojoens sentrum før og etter trening.

Shomen ni rei har ikke et religiøst innhold, men er et bukk som symboliserer respekt for vår skoles historie, tradisjon og et tegn på at vi er en gruppe som arbeider for felles mål.

Det er også en viktig mental markering av start og slutt på treningen.

Shinzen ni rei - Bukk mot dojoens alter før og etter trening.

Dette utføres dersom det er et shintoalter i dojoen. Kotyme i Kakudokan i Norge er shomen ni rei (se over), da vi befinner oss i Norge og ikke er utøvende shintoister.

I Japanske dojo utføres dette ofte, og du kan oppleve at japanske sensei som kommer på besøk til Norge vil gjøre shinzen ni rei før trening.

Dersom det strider mot ditt livssyn å utføre dette er det normalt akseptert å utføre shomen ni rei.

Bukk to ganger mot kamiza. - Klapp i hendene to ganger - Bukk mot kamiza.

Shinzen ni rei har et religiøst innhold. Hvis dette strider mot ditt livssyn, gjør du et enkelt bukk mot shomen før og etter trening.

 

Sensei ni rei (hilsen til læreren):

Zarei - sittende bukk. (“Onegai shimazu”)

Ved trening med partner bukker man til hverandre (“Otagai ni rei”) med samme hilsen.

 

GRUNNLEGGENDE HÅNDTERING AV VÅPEN

Når sverd skal bæres (uten å være trukket), holdes de i høyre hånd, eggen ned, spissen frem, slik at de peker mot bakken i ca. 45 graders vinkel forover.

Ved bruk:

Sverdet flyttes over i venstre hånd, eggen opp, spissen bak, vannrett. Enden av tsuka (skaftet) ligger rett fremfor midtlinjen. Venstre hånds tommel ligger på tsuba, eller der tsuba skal være.

 

Otagai ni rei (hilsen til partner):

 Shizentai no kamae (føttene samlet, høyre foran venstre).

Stående bukk. (“Onegai shimazu!”)

 

BATTO eller NUKI (trekk):

Venstre fot frem, grip tsuka ved parerplaten (tsuba) med høyre hånd.

Høyre fot frem, trekk sverdet opp, fell det frem og grip med venstre også.

Innta Seigamae/Segan (grunnstilling).

 

NOTO (retur):

Seigamae.

Senk sverdspissen til den peker ned.

Høyre et skritt tilbake, venstre bak høyre til shizentai.

Fell sverdet opp og bakover, grip med venstre.

Bukk til partner. (“Domo arigato gozaimashita!”)


Utskriftsvennlig side • Copyright © 2001 - 2018 •