Om oss Katori Shinto Ryu Sugino Dojo Klubber Instruktører Fagstoff Org. Bilder Leirer Kalender Linker Kontakt Hjem

Kakudokan Norge 覚道館

- Tradisjonell japansk stridskunst 日本 古武道

Kakudokan Norge - tradisjonell japansk stridskunst Bakgrunn topp Bakgrunn
Yoroi - japansk rustning

English

日本語 Japanese
(coming)

 

3-kyu

3. kyu (San-kyu)

1) Dojoetikette

Utøver forventes å utføre følgende:

 • Korrekt hilsen når man kommer inn i og forlater Dojo.
 • Korrekt hilsen til Shomen, instruktør og partner ved treningens begynnelse og slutt.
 • Korrekt hilsen med Bokuto (tresverd) til Shomen.

 

2) Kiai (utrop)

Utrop med kraftig stemme.

 

3) Tachi-jutsu (sverdteknikk)

Omote no Tachi: Grunnleggende

Utøver forventes å utføre følgende:

a. Shisei (holdning)

 • Shizentai/Migi-hanmi/Hidari-hanmi

b. Håndtering

 • Taito/Batto/Hato/Noto

c. Kamae (stillinger)

 • Navn på alle stillinger må kunne forstås på japansk og utøves på kommando.

d. Grunnleggende kutt

 • Maki-uchi
 • Yokomen-uchi
 • Do-uchi
 • Sune-uchi

e. Reishiki (hilsen)

 • Korrekt hilsen med Bokuto til partner ved Kata.

 

Omote no Tachi: Kata (trening med partner)

 • Kirikomi (offensiv):
  • 1. Kata - Ikkajo
  • 2. Kata - Nikajo
  • 3. Kata - Sankajo
  • 4. Kata - Yonkajo
 • Uke (defensiv):
 • 1. Kata - Ikkajo
 • 2. Kata - Nikajo
 • 3. Kata - Sankajo

 

4) Bo-jutsu (stavteknikk)

Omote no Bo: Grunnleggende

Utøver forventes å utføre følgende:

a. Shisei (holdning)

 • Shizentai/Migi-hanmi/Hidari-hanmi

b. Håndtering

 • Habo/Shigoki/Hikiage

c. Kamae (stillinger)

 • Navn på alle stillinger må kunnes på japansk og utøves på kommando.

d. Grunnleggende støt/stikk

 • Men-uchi/Yokomen-uchi/Do-uchi/Sune-uchi/

e. Reishiki (hilsen)

 • Korrekt hilsen med Bo til partner.

 

5) Iai Jutsu (sverd trekk teknikk)

Grunnleggende

Utøver forventes å utføre følgende:

a. Reishiki (hilsning)

b. Shisei (holdning)

 • Iaigoshi/Shizentai/Gående med sverdet på hoften

c. Håndtering av sverd

 • Obi-sabaki/Taito/Batto/Hato/Chiburi/Noto

Tachiiai (sverd trekk teknikk stående)

 • 1. Kata – Ikkajo
 • 2. Kata - Nikajo

Utskriftsvennlig side • Copyright © 2001 - 2018 •