Om oss Katori Shinto Ryu Sugino Dojo Klubber Instruktører Fagstoff Org. Bilder Leirer Kalender Linker Kontakt Hjem

Kakudokan Norge 覚道館

- Tradisjonell japansk stridskunst 日本 古武道

Kakudokan Norge - tradisjonell japansk stridskunst Bakgrunn topp Bakgrunn
Yoroi - japansk rustning

English

日本語 Japanese
(coming)

 

1-kyu

1. kyu (Ik-kyu)

1) Dojoetikette

Utøver forventes å utføre følgende:

 • Korrekt hilsen når man kommer inn i og forlater Dojo.

 • Korrekt hilsen til Shomen, instruktør og partner ved treningens begynnelse og slutt.

 • Korrekt hilsen med Bokuto til Shomen.

 • Korrekt hilsen med Bo til Shomen.

 

2) Kiai

Utrop med kraftig stemme.

 

3) Tachi-jutsu

Omote no Tachi: Grunnleggende

Utøver forventes å utføre følgende:

a. Shisei

 • Shizentai/Migi-hanmi/Hidari-hanmi

b. Håndtering

 • Taito/Batto/Hato/Noto

c. Kamae

 • Navn på alle stillinger må kunne forstås på japansk og utøves på kommando.

d. Grunnleggende kutt

 • Maki-uchi
 • Yokomen-uchi
 • Do-uchi
 • Sune-uchi

e. Reishiki

 • Korrekt hilsen med Bokuto til partner ved Kata.

 

Omote no Tachi: Kata

Kirikomi:

  • 1. Kata - Ikkajo
  • 2. Kata - Nikajo
  • 3. Kata - Sankajo
  • 4. Kata - Yonkajo

Uke:

  • 1. Kata - Ikkajo
  • 2. Kata - Nikajo
  • 3. Kata – Sankajo
  • 4. Kata – Yonkajo

 

4) Bo-jutsu

Omote no Bo: Grunnleggende

Utøver forventes å utføre følgende:

a. Shisei

 • Shizentai/Migi-hanmi/Hidari-hanmi

b. Håndtering

 • Habo/Shigoki/Hikiage

c. Kamae

 • Navn på alle stillinger må kunnes på japansk.

d. Grunnleggende støt/stikk

 • Men-uchi/Yokomen-uchi/Do-uchi/Sune-uchi/Tsuki

e. Reishiki (hilsen)

 • Korrekt hilsen med Bo til partner.

 

Omote no Bo: Kata

Uchikomi:

 • 1. Kata - Ikkajo
 • 2. Kata - Nikajo
 • 3. Kata – Sankajo
 • 4. Kata – Yonkajo

Uke: Grunnleggende

 • Men-uchi/Do-uchi/Kote-uchi
 • Men-uke/Yokomen-uke/Do-uke/Sune-uke/Tsuki-uke

 

5) Naginata-jutsu

Omote no Naginata: Grunnleggende

Utøver forventes å utføre følgende:

a. Shisei

 • Shizentai/Migi-hanmi/Hidari-hanmi

b. Håndtering

 • Hato

c. Kamae

 • Navn på alle stillinger må kunnes på japansk og utøves på kommando.

d. Grunnleggende kutt

 • Men-giri
 • Yokomen-giri
 • Do-giri
 • Kiri-age
 • Kote-age
 • Kesa-giri
 • Kusanagi
 • Yamameguri.

e. Reishiki

 • Korrekt hilsen med Naginata til partner.

 

6) Iai Jutsu

Grunnleggende

Utøver forventes å utføre følgende:

a. Reishiki      

b. Shisei

 • Iaigoshi/Shizentai/Gående med sverdet på hoften

c. Håndtering av sverd

 • Obi-sabaki/Taito/Batto/Hato/Chiburi/Noto

Tachiiai

Navnene på alle Kata må kunnes på japansk.

 • 1. Ikkajo / Yukiai-gyakunuki no Tachi

 • 2. Nikajo / Zengo-chidori no Tachi

 • 3. Sankajo / Yukiai-migichidori no Tachi

 • 4. Yonkajo /Gyakunuki no Tachi

 • 5. Gokajo / Nukiuchi no Tachi

Iai

 • 1. Kata – Ikkajo
 • 2. Kata – Nikajo
 • 3. Kata – Sankajo
 • 4. Kata – Yonkajo

Utskriftsvennlig side • Copyright © 2001 - 2018 •